Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

wilderness

July 09 2015

wilderness

March 08 2015

wilderness
wilderness
8762 5efa
wilderness
1821 ae1d 500
Reposted fromdzony dzony

March 07 2015

wilderness
wilderness
9166 6883 500
Reposted fromtfu tfu vialemkove lemkove
2373 f66c 500
Reposted fromlevindis levindis viadzony dzony
wilderness
0531 4964
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial vialemkove lemkove
7409 2a7d 500
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom vialemkove lemkove

March 02 2015

wilderness
4582 a162
Reposted fromosaki osaki viazupa-z-nietzschego zupa-z-nietzschego

February 25 2015

wilderness
3040 d9cb 500
Reposted fromkjuik kjuik vialemkove lemkove
wilderness
Neuschwanstein Castle, Germany
wilderness
Jak całować - poradnik z 1942 r.
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadzony dzony
wilderness
you think you’re ok until you’re up at 3am crying about everything and nothing all at once
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadziaba dziaba
wilderness
wilderness
Dziewczynka, gdy stanie się kobietą, będzie wiedziała, jak poruszać się w świecie. A w szczególności zrozumie, że gdy ją boli, to tak naprawdę nie boli. Gdy jej się chce, to tak naprawdę jej się nie chce, a gdy nie chce, to właśnie chce. Gdy płacze, to histeryzuje i jest niewdzięczna. Gdy się na coś nie zgadza, to jest wredna i cyniczna. Gdy się cieszy, to się wygłupia, albo jest pijana. Gdy chce ładnie wyglądać, to się mizdrzy, a gdy się kimś zainteresuje, to się puszcza. Gdy się wstydzi, to jest głupia, a gdy się nie wstydzi to jest bezwstydna. Gdy się przy czymś upiera, to przesadza, a gdy się nie upiera, to nie wie czego chce. Jak kocha, to jest naiwna, a jak nie kocha, to jest zimna. Gdy ma ochotę na seks, to jest suką, a gdy nie ma ochoty na seks, to też jest suką. Jeśli chce być kimś – to znaczy, że przewróciło się jej w głowie, a jak nie chce być kimś, to jest głupią kurą. Jeśli jest sama, to znaczy, że nikt jej nie chciał, a jeśli jest z kimś, to znaczy, że cwana. Wtedy też będzie wiedzieć, że gdy dostaje furii – to jej się tylko tak zdaje. W każdym razie, może być pewna, że nie ma żadnych prawdziwych powodów do gniewu i powinna udać się po poradę do psychoterapeuty.
— Wojciech Eichelberger: "Kobieta bez winy i wstydu"
Reposted fromnokturnal nokturnal viapalelady palelady

February 24 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl